เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ระยอง ชลบุรี builtin ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รับบิ้วอิน งานบิ้วอินสวยๆ ตกแต่งภายใน พื้นที่จำกัด รับบิ้ว

Welcome to MOC Furniture website, where our furniture can transform your house 
into a stylish, comfortable home.

 

Furniture packs and interior design is at the forefront of our offerings with a wide range of collections aimed 
at giving your Western home a feel of the exotic

เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ระยอง ชลบุรี builtin ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รับบิ้วอิน งานบิ้วอินสวยๆ ตกแต่งภายใน พื้นที่จำกัด รับบิ้ว

เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ระยอง ชลบุรี builtin ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รับบิ้วอิน งานบิ้วอินสวยๆ ตกแต่งภายใน พื้นที่จำกัด รับบิ้ว

เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ระยอง ชลบุรี builtin ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รับบิ้วอิน งานบิ้วอินสวยๆ ตกแต่งภายใน พื้นที่จำกัด รับบิ้ว

เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ระยอง ชลบุรี builtin ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รับบิ้วอิน งานบิ้วอินสวยๆ ตกแต่งภายใน พื้นที่จำกัด รับบิ้ว

เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ระยอง ชลบุรี builtin ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รับบิ้วอิน งานบิ้วอินสวยๆ ตกแต่งภายใน พื้นที่จำกัด รับบิ้ว

เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ระยอง ชลบุรี builtin ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รับบิ้วอิน งานบิ้วอินสวยๆ ตกแต่งภายใน พื้นที่จำกัด รับบิ้ว

เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ระยอง ชลบุรี builtin ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รับบิ้วอิน งานบิ้วอินสวยๆ ตกแต่งภายใน พื้นที่จำกัด รับบิ้ว
เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ระยอง ชลบุรี builtin ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รับบิ้วอิน งานบิ้วอินสวยๆ ตกแต่งภายใน พื้นที่จำกัด รับบิ้ว
เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ระยอง ชลบุรี builtin ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รับบิ้วอิน งานบิ้วอินสวยๆ ตกแต่งภายใน พื้นที่จำกัด รับบิ้ว

เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ระยอง ชลบุรี builtin ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รับบิ้วอิน งานบิ้วอินสวยๆ ตกแต่งภายใน พื้นที่จำกัด รับบิ้ว

เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ระยอง ชลบุรี builtin ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รับบิ้วอิน งานบิ้วอินสวยๆ ตกแต่งภายใน พื้นที่จำกัด รับบิ้ว

เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ระยอง ชลบุรี builtin ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รับบิ้วอิน งานบิ้วอินสวยๆ ตกแต่งภายใน พื้นที่จำกัด รับบิ้ว

เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ระยอง ชลบุรี builtin ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รับบิ้วอิน งานบิ้วอินสวยๆ ตกแต่งภายใน พื้นที่จำกัด รับบิ้ว

เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ระยอง ชลบุรี builtin ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รับบิ้วอิน งานบิ้วอินสวยๆ ตกแต่งภายใน พื้นที่จำกัด รับบิ้ว

เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ระยอง ชลบุรี builtin ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รับบิ้วอิน งานบิ้วอินสวยๆ ตกแต่งภายใน พื้นที่จำกัด รับบิ้ว
เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ระยอง ชลบุรี builtin ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รับบิ้วอิน งานบิ้วอินสวยๆ ตกแต่งภายใน พื้นที่จำกัด รับบิ้ว

เฟอร์นิเจอร์ MDF และการตกแต่งขั้นตอนสุดท้าย​

เฟอร์นิเจอร์ MDF และการตกแต่งขั้นตอนสุดท้าย​
เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ระยอง ชลบุรี builtin ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รับบิ้วอิน งานบิ้วอินสวยๆ ตกแต่งภายใน พื้นที่จำกัด รับบิ้ว

fecrbook mocdesign
Add line moc design

เฟอร์นิเจอร์ MDF ผลิตภัณฑ์ไม้เชิงวิศวกรรมจากเยื่อไม้ ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เชิงพาณิชย์สำหรับผู้ผลิตตู้ห้องครัว โต๊ะกาแฟ ชั้นวางทีวี เป็นต้น ต่อไปนี้ คือ ข้อดีและข้อเสียของเฟอร์นิเจอร์ MDF

 

ข้อดี

▪ มีพื้นผิวที่ราบเรียบและง่ายต่อการตกแต่งในขั้นตอนสุดท้าย

▪ แปรรูปได้ง่าย: ด้วยโครงสร้างที่ไม่มีลายเนื้อไม้แบบตรงของ MDF จึงสามารถทำการตัด การนำเข้าเครื่องจักรและการเจาะได้ง่าย

▪ มีผลิตภัณฑ์แบบไม่ติดไฟ

▪ ราคา: มีราคาที่สามารถแข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับไม้เนื้อแข็ง

 

ข้อเสีย

▪ มีขี้เลื่อยจำนวนมากในขั้นตอนการตัดไม้

▪ ปล่อยสารยูเรีย ฟอร์มาลดีไฮด์ รวมถึงสารประกอบอินทรีย์อื่นๆที่เป็นอันตราย จึงต้องใช้การเคลือบด้วยไพรเมอร์และทาสีเพื่อลดการปล่อยสารดังกล่าว

▪ ไม่กันน้ำและไวต่อความชื้น

▪ ไม่แข็งแรงมากพอในการรองรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก

 

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของเฟอร์นิเจอร์ MDF คือ รูปลักษณ์และการตกแต่งขั้นตอนสุดท้าย พื้นผิวตกแต่งของเฟอร์นิเจอร์ MDF สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกัน คือ แบบ โอเวอร์เลย์และแบบเคลือบ โดยโอเวอร์เลย์ ประกอบด้วยสินค้าต่างๆ อาทิ ฟอยล์ ลามิเนทความดันสูง กระดาษ วีเนียร์และไวนิล การเคลือบ อาทิ เมลามีนที่ใช้เป็นพื้นผิวตกแต่งทางอุตสาหกรรมสำหรับสารตั้งต้นไม้ วีเนียร์และเมลามีนคือองค์ประกอบที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดในขั้นตอนการตกแต่งสุดท้ายของเฟอร์นิเจอร์ MDF

 

วีเนียร์

วีเนียร์ คือ ไม้ที่ตัดเป็นแผ่นบางๆและติดกาวเข้าด้วยกันกับสารตั้งต้นอื่นๆ อาทิ ไม้เนื้อแข็ง ไม้อัด พาร์ติเคิลบอร์ดหรือ MDF คุณภาพของวีเนียร์ถูกกำหนดโดยคุณภาพของสารตั้งต้นและความหายากรวมถึงความสวยงามของแบบไม้ธรรมชาติที่วีเนียร์ถูกตัด ทั้งนี้ วีเนียร์ผลิตจากไม้ประเภทต่างๆ อาทิ ไม้แอช ไม้เบิร์ช ไม้โอ๊ค ไม้เมเปิ้ล ไม้วอลนัท ไม้บีช ไม้เชอร์รี่ เป็นต้น วีเนียร์ใช้เนื้อไม้ธรรมชาติในการสร้างพื้นผิวที่งดงามให้แก่เฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆและด้วยคุณภาพพื้นผิวเฟอร์นิเจอร์ที่เหนือชั่น ที่ราบเรียบ เป็นเนื้อเดียวกัน เนื้อแน่นและไร้รอยต่อ MDF ได้ถูกนำมาเป็นสารตั้งต้นสำหรับวีเนียร์ไม้ธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้วีเนียร์ไม้มีความบางมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีความทนทาน แข็งแรงและคุ้มค่าต้นทุนสำหรับการสร้างเฟอร์นิเจอร์ MDF

 

เมลามีน

เมลามีน (Melamine) คือ เทอร์โมเซ็ตติ้งเรซิ่นพลาสติกรวมกับฟอร์มาลดีไฮด์และใช้กระบวนการความร้อนทำให้แข็งตัว เมลานีนถูกนำมาใช้กับสารตั้งต้นทางเคมีที่มีคุณลักษณะแข็ง อาทิ ไม้ MDF และปาร์ติเคิลบอร์ดเพื่อสร้างเฟอร์นิเจอร์เมลามีน ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้วเฟอร์นิเจอร์เมลามีน คือ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่สร้างจากไม้และปูด้วยแผ่นเมลามีนเพื่อให้ได้พื้นผิวที่ราบเรียบและเป็นมันเงา โดยเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้เหมาะสำหรับใช้ตกแต่งโต๊ะ เก้าอี้ โต๊ะทำงาน ตู้และอุปกรณ์อื่นๆของบ้านที่ต้องการให้มีการใช้งานที่คงทนและสวยงาม อย่างไรก็ตาม เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้มีโอกาสเสียหายได้ง่ายกว่าไม้วีเนียร์ แต่พื้นผิวที่ได้จะมีสีที่สม่ำเสมอและสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

 

หากงบประมาณเฟอร์นิเจอร์เป็นสิ่งที่คุณกังวลหรือคุณต้องการเฟอร์นิเจอร์ที่มีความกลมกลืนกัน เฟอร์นิเจอร์ MDF พร้อมการตกแต่งขั้นตอนสุดท้ายด้วยวีเนียร์และเมลามีน คือ ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ MOC DESIGNนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ MDF ที่หลากหลายสำหรับร้านค้าและร้านอาหารที่ต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์สีและขนาดที่กลมกลืนกัน

 

Source: https://www.linkedin.com/pulse/mdf-furniture-its-finishings-cincy-liang

ALL RIGHTS RESERVED © 2018 MOC FURNITURE .CO.LTD.

FOLLOW US :

DESIGN by​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

083 826 8380

038 783 416

fecrbook mocdesign
Add line moc design